Main Menu


Om het bestuur te ontlasten zijn er verschillende commissies in het leven geroepen.


Activiteitencommissie:
Anka van der Stel, voorzitter
Cora Verhoef
Piet Dank
Jan Kwakernaat


Muziekcommissie:

Miranda v.d. Bijl,

Lieneke Duimelaar (muziekbibliothecaris),

Mark Duimelaar,

Chantal van Kleef

Leo Simons (dirigent).


Barcommissie:

Gerda Boer,

Annie Kuiper,

Janus de Ruiter,

Anka v.d. Stel,
Cora Verhoef.


Beheer Materialen

Janus de Ruiter


Beheer Kleding

Anka v.d. Stel

De Kwakers:
Wim Verhoeven
Lieneke Duimelaar

Beheer contacten en bestand Donateurs
Jan de Man


Contactpersoon FHW

Bas Kraak